Oferta . Armatura wodociągowa

Zasuwy kołnierzowe

Zasuwy miękko uszczelnione kołnierzowe mają zastosowanie w instalacjach wodociągowych, przemysłowych do transportu wody i płynów obojętnych chemicznie. Ciśnienie robocze PN od 10 do 16 atmosfer, temperatura pracy czynnika do 120 C. Materiał żeliwo szare, sferoidalne, malowane farbą epoksydową. Zakres średnic od dn 32 do 600mm.

Zasuwy gwintowane

Zasuwy miękko uszczelnione gwintowane mają zastosowanie w instalacjach wodociągowych do transportu wody i płynów obojętnych chemicznie. Ciśnienie robocze PN od 10 do 16 atmosfer, temperatura pracy czynnika do 120 C. Materiał żeliwo szare, sferoidalne, malowane farbą epoksydową. Zakres średnic od dn 32 do 50mm.

Nawiertki do rur miękkich PE, PVC

Nawiertki przeznaczone są do wykonywania otworów w rurociągach z PE, PVC bez konieczności zamykania wody. Stosuję się przy budowie nowych przyłączy wodociągowych. Zastosowanie do wody i innych płynów obojętnych chemicznie o temperaturze do 120 C. Nawiertkę można montować na rurociągu w pozycji poziomej lub pionowej. Zakres średnic od dn 63 do 315mm.

Nawiertki do rur stalowych i żeliwnych

Nawiertki przeznaczone są do wykonywania otworów w rurociągach stalowych, żeliwnych bez konieczności zamykania wody. Stosuję się przy budowie nowych przyłączy wodociągowych. Zastosowanie do wody i innych płynów obojętnych chemicznie o temperaturze do 120 C. Nawiertkę można montować na rurociągu w pozycji poziomej lub pionowej. Zakres średnic od dn 80 do 400mm.

Kompesatory

Kompensator przeznaczony jest do regulacji długości rurociągu przy montażu armatury kołnierzowej oraz zabezpieczenia rurociągu przy występowaniu naprężeń w sieci. Ciśnienie nominalne 1 MPa, zakres średnic od dn 50 do 300mm.

Hydranty przeciwpożarowe

Hydrant nadziemny z podwójnym zabezpieczeniem przeznaczony jest do pobierania z sieci wodociągowej wód pitnych i nieuzdatnionych o ciśnieniu max. 1,6 MPa.

Hydrant żeliwny podziemny

Hydrant żeliwny podziemny z podwójnym zabezpieczeniem przeznaczony jest do pobierania z sieci wodociągowej wód pitnych i nieuzdatnionych o ciśnieniu max. 1,6 MPa.

Zdrój uliczny

Zdrój uliczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem stosowany jest do poboru wód pitnych z sieci wodociągowej.

Obudowy stałe, teleskopowe do zasuw i nawiertek

Obudowy stałe do zasuw i nawiertek umożliwiają z poziomu gruntu sterowanie (zamykanie i otwieranie) zasuw i nawiertek.

Skrzynki uliczne i hydrantowe

Producenci