Ponuka . Geosyntetiká

Geosyntetiká

Geosyntetyki wysoko sprężyste do wzmacniania nawierzchni drogowych stosowane w Polsce od 2002 r. Geosiatki o podwyższonej sprężystości, odpowiednio wbudowane w warstwach asfaltowych, pracują nie tylko jako rozpraszające membrany przeciw spękaniom odbitym; podnoszą także wytrzymałość tych nawierzchni przez przejmowanie naprężeń rozciągających w obciążanych warstwach.
Nowy typ geosiatki z włóknami węglowymi wykazuje wyższą sprężystość od geosiatek ze stali. Geosiatki z włókna szklanego są bardziej sprężyste od starszych typów geosiatek ze sztucznych włókien syntetycznych. Geosiatki nowego typu są fabrycznie przesycone i pokryte warstwą asfaltową, która przy rozkładaniu siatki zapewnia jej wstępne przyklejenie do podłoża oraz wzorowe związanie z warstwami bitumicznymi w procesie rozściełania i dogęszczania mieszanki asfaltowej.
Własności te pozwalają obecnie wykonać wzmocnienia nawierzchni zapewniające:
  • zapobieganie propagacji rys odbitych i z połączeń roboczych
  • redukcję spękań z powodu obciążeń zmęczeniowych
  • ograniczenie powstawania trwałych odkształceń (kolein).

Siatki wykonane z wiązek włókna szklanego mogą być wbudowywane lokalnie (na części szerokości nawierzchni lub na odcinkach naprawczych).
Wysoki moduł sprężystości i duża wytrzymałość na rozciąganie siatki z włóknami węglowymi pozwalają na projektowanie wzmocnień w celu wyrównania zróżnicowanej nośności w przekrojach nawierzchni oraz redukcji ugięć nawierzchni. Są wtedy wbudowywane na całej szerokości jezdni.
Siatki z włókien szklanych i węglowych są materiałami mineralnymi i w kolejnym cyklu remontowym nawierzchni drogowej nie stanowią utrudnienia w operacjach skrawania zdejmowanych warstw, a destrukt nadaje się do recyklingu.
Aplikacje wzmocnień warstwy asfaltowej geowyrobami są właściwe dla nawierzchni modernizowanych jak i dróg nowego śladu, dla najwyższych kategorii ruchu.

Finalne efekty stosowania siatek nowej generacji:
  • niezawodna i powtarzalna technologia zabudowy
  • skuteczne wzmocnienie i zwiększenie trwałości nawierzchni
  • przydatność destruktu do recyklingu w cyklu remontowym.

Producenci